RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA:

     Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie byłoby możliwe.
     Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Andrzej Morawski zarejestrowana w Rybniku , ul Brzozy 64 .
Przetwarzamy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście, bądź pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z podmiotem Firma Handlowa Andrzej Morawski , Państwa dane będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.  Firma Handlowa Andrzej Morawski gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
     Firma Handlowa Andrzej Morawski będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa ze źródeł publicznych bądź z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.